• Life Sciences Incubator
 • Technische Natuurwetenschappen TU/Delft
 • Hoofdkantoor ASR
 • VUmc Alzheimercentrum
 • CSmart Trainingscenter en hotelgebouw

Welkom bij Bouw Commissioning Nederland B.V.

Als bestuurder, investeerder, financier of toekomstige gebruiker staat u wellicht voor de complexe vraag om de risico’s van een bouwproject te beheersen. Voor elke fase van het bouwproject moet u voorstellen beoordelen en besluiten nemen. Maar overziet u altijd de risico’s? Elk besluit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de kwaliteit, de kosten en/of de planning.

Dit speelt des te meer in een projectomgeving met weinig maatschappelijk draagvlak voor de bouwopgave of waar sprake is van grote politieke of financiële belangen. In een dergelijke complexe projectomgeving kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben. Hierbij kunt u er zeker van zijn dat de buitenwereld geïnteresseerd is in de oorzaak van dergelijke ontsporingen. Genoeg redenen dus om in een bouwopgave extra aandacht te geven aan een zorgvuldige, achteraf goed gedocumenteerde en te verantwoorden besluitvorming.

Als u meer zicht wilt krijgen op de risico’s van een bouwproject en deze risico’s wilt beheersen, is BCxN de partij die u hierbij kan helpen. Op deze site vindt u alle informatie over onze dienstverlening. U kunt ook onze brochure downloaden.  

 

Wat is bouwcommissioning?

Bouwcommissioning is het proces van gestructureerde en gedocumenteerde periodieke toetsing van het ontwerp en/of het realisatieproces van een bouwwerk aan de gestelde eisen. Het is een onafhankelijk instrument om in grote complexe bouwprojecten meer grip te krijgen op de beheersfactoren kwaliteit, kosten en tijd.

Bouw Commissioning Nederland kijkt zowel naar de procesmatige als naar de bouwkundige en installatietechnische aspecten van projecten. Commissioning leidt tot reductie van risico's, faalkosten en meerwerk in het gehele bouwproces en biedt een gestructureerde vastlegging van de kritieke momenten gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces. De controlefunctie van de commissioner heeft veel overeenkomsten met de rol van een externe accountant bij de totstandkoming van bijvoorbeeld de jaarrekening: controleren, toetsen en rapporteren aan het bevoegd gezag.

BCxN Actueel

Referenties

 • Impressie: LIAG Architecten

  Prinses Máxima Centrum

  In Utrecht wordt een nieuw kinderoncologisch ziekenhuis en onderzoeksinstituut ontwikkeld onder de naam Prinses Máxima Centrum.

  Lees Verder

 • VUmc Alzheimercentrum

  VUmc Alzheimercentrum

  In opdracht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft Bouw Commissioning Nederland het proces voor de ontwikkeling van het Alzheimercentrum in het VUmc te Amsterdam getoetst.

  Lees Verder

 • Impressie: Ector Hoogstad architecten

  Nieuwbouw TNW Zuid

  Voor de TU Delft wordt een nieuwbouw gerealiseerd met een bruto vloeroppervlakte van circa 30.000 m2 voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

  Lees Verder