Bouw Commissioning Nederland (BCxN) is een onafhankelijke, toetsende partij die bouwprojecten van gepaste afstand volgt en deze toets op overeengekomen kaders van kwaliteit en geld, ten einde te komen tot een adequate beheersing van de projectrisico's. Deze toetsing gebeurt deskundig, structureel en afgepast op uw vraagstelling.

BCxN is een samenwerkingsverband tussen  Aronsohn, Deerns en Van Zanten Raadgevende ingenieurs.  Als toetsende partij werkt BCxN met een team dat gedegen kennis bezit van de technische aspecten van gebouwen, constructies en installaties. Ook hebben wij als adviseurs een brede ervaring met complexe bouwopgaven, contractvormen en projectomgevingen. Haar expertise zet BCxN onder meer in voor ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, kantoren en hotels. Dit betreft nieuwbouwprojecten en renovaties van bestaande gebouwen.

Voor uiteenlopende huisvestings- en bouwprojecten fungeert BCxN als toetsende autoriteit en beoordeelt de kwaliteit van het ontwerp, het bouwproces en de bouwkosten, op grond van vooraf overeengekomen beoordelingskaders. Dat begint in de initiatieffase van een project als de kaders worden vastgesteld, dat gaat verder in de ontwerpfase als de plannen van grof naar fijn worden uitgewerkt en zet zich voort tijdens de bouw en de oplevering van het gebouw. Op elk moment in dit proces, dat zich in de regel over meerdere jaren uitstrekt, kan een besluit voorliggen met verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit, de kosten en/of de planning van de bouwopgave.

Zorgvuldige processturing van de besluitvorming en voldoende ruimte voor de argumenten van de deskundigen moeten helpen om schade in materieel opzicht, zoals kwaliteit, kosten, te voorkomen en imagoschade als neveneffect hiervan vóór te zijn. Risicomonitoring, ofwel bouwcommissioning, is hierbij een kernbegrip. Dat is bij BCxN maatwerk: onze scope en werkwijze stemmen wij zorgvuldig af op uw belangen en uw vraagstelling.

Referenties