Impressie: Team V
Foto: Team V
Impressie: Team V

Hoofdkantoor ASR Utrecht

Het nieuwe hoofdkantoor van ASR komt tot stand door renovatie van het bestaande kantoorpand. Hierbij zijn ingrijpende constructieve aanpassingen nodig en moet strak tegen het op staal gefundeerde gebouw een diepere kelder worden gemaakt voor een ondergronds auditorium.

Referentieblad Hoofdkantoor ASR

Projectoverzicht

Opdrachtgever BCxN

ASR

Type en Functie

Kantoorgebouw

Omvang

84.000 m2 bvo

Projectfases

Opgeleverd

Context van Het Project

Het project betreft een grootschalige renovatie van het hoofdkantoor van verzekeraar ASR in Utrecht. 

Deze renovatie is een complex en integraal project, doordat het pand wordt gerenoveerd terwijl grote delen ervan in gebruik blijven. Ook stelt ASR hoge eisen ten aanzien van de duurzaamheid van het pand. Hierdoor voldoet één van de grootste kantoorgebouwen in Nederland na de renovatie aan de voorwaarden van Het Nieuwe Werken. Het hernieuwde kantoor telt dan 2.800 werkplekken voor 4.000 FTE.

Rol van BCxN

De bouwwerkzaamheden zijn met een Engineer en Build contract uitbesteed aan Ballast Nedam. De opdrachtgever wenste hierbij een deskundige toetsing van de engineering van de constructies. 

Allereerst is een toetsingsprotocol opgesteld. Aan de hand daarvan wordt getoetst of de beschreven engineeringsresultaten worden geleverd en of de aannemer de kwaliteit daarvan voldoende heeft bewaakt. Waar nodig wordt een inhoudelijke verdieping uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Aronsohn.

Referenties