Impressie: Ector Hoogstad architecten
Impressie: Ector Hoogstad architecten
Impressie: Ector Hoogstad architecten

Nieuwbouw TNW Zuid TU Delft

In Delft wordt een nieuw researchgebouw gemaakt voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. In het gebouw worden drie afdelingen gehuisvest, te weten chemical engineering, bionanoscience en biotechnologie. De nieuwe huisvesting biedt ruimte aan circa 600 medewerkers en 800 studenten en bevat hoogwaardige laboratoria. De laboratoria met de hoogste eisen zijn zeer trillingsarm (VC-F) en hebben een hoge temperatuurstabiliteit (+/- 0,1 gr C). Het nieuwe gebouw zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van het Technopolis-gebied aan de zuidzijde van de TU Delft.

Referentieblad Nieuwbouw TNW Zuid TU Delft

Projectoverzicht

Opdrachtgever BCxN

CvB TU Delft

Type en Functie

Researchgebouw

Omvang

30.000m2 bvo

Projectfases

Bouw

Context van Het Project

Op de universiteitscampus van de TU Delft wordt de nieuwbouw van TNW Zuid gerealiseerd. De drie afdelingen zitten nu nog verspreid over de campus en komen gezamenlijk in één gebouw te zitten.

Naast de hoogwaardige laboratoria is de interactie tussen de verschillende onderzoekers een belangrijk doel van het project. Dit wordt bewerkstelligd door de aanwezigheid van een atrium en gemeenschappelijke faciliteiten in de kern van het gebouw.

De extreme eisen aan de laboratoria was de reden voor de opdrachtgever om niet te kiezen voor een traditionele vorm van toezicht.

Rol van BCxN

Namens de opdrachtgever is er een plan ontwikkeld waarbij er niet op een traditionele wijze toezicht wordt verzorgd. Er is een kwaliteitssysteem opgezet waarbij er aan de opdrachtgeverszijde een kwaliteitsmanager onder het projectmanagement werkt. De kwaliteitsmanager stuurt een team van experts aan. De opdrachtgever wordt in de bouwvergadering en middels voortgangsrapportages geïnformeerd.

Aan de aannemerszijde is er ook een kwaliteitsteam actief dat moet aantonen dat de aannemer de kwaliteit levert zoals overeengekomen in het bestek. Vooraf heeft de aannemer voor de risicovolle elementen een werkplan gemaakt waarbij in nauw overleg met het kwaliteitsteam van de opdrachtgever de keuringsplannen zijn overeengekomen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Aronsohn.

Referenties