Zorgboerderij Zwieseborg
Zorgboerderij Zwieseborg
Zorgboerderij Zwieseborg

Zorgboerderij Zwieseborg

De zorgboerderij Zwieseborg is een vakantiecomplex voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders. Het complex is in de zomer van 2007 in gebruik genomen. De Zwieseborg is ondersteund door de Stichting RVVZ met een subsidie van 2 miljoen euro. In opdracht van deze stichting voerde Bouw Commissioning Nederland een risico-inventarisatie uit. Op basis hiervan is het commissioningsplan opgesteld. BCxN heeft tijdens het ontwerp- en bouwtraject periodiek inzicht gegeven in de gesignaleerde risico’s en de status van uitgevoerde beheersmaatregelen.

Referentieblad Zorgboerderij Zwieseborg

Projectoverzicht

Opdrachtgever BCxN

Stichting RVVZ

Opdrachtgever Project

Stichting De Zwieseborg

Type en Functie

Vakantiecomplex

Omvang

1.310 m2 bvo

Projectfases

Opgeleverd

Context van Het Project

De ontwikkeling bestaat uit verschillende bouwdelen.

De zorgboerderij zelf betreft een bouwdeel waarin 10 kamers zijn ondergebracht (deels tweepersoonsunits, deels eenpersoonsunits). Het tweede bouwdeel betreft De Baalderschans, hierin zijn 13 eenpersoonskamers en een aantal gemeenschappelijke ruimten ondergebracht. Hiernaast is er een afzonderlijk bouwdeel gerealiseerd voor de sanitaire voorzieningen.

De gebouwen zijn technisch en functioneel afgestemd op de beperkingen van de doelgroep.

Rol van BCxN

BCxN heeft namens de Stichting RVVZ de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie voor de vakantieboerderij beoordeeld.

BCxN heeft daartoe in stappen het ontwerpproces beoordeeld, vanaf het VO tot en met de realisatie en oplevering van de vakantieboerderij. Hiertoe zijn verschillende voortgangsrapportages opgesteld waarin kwalitatieve en financiële aspecten zijn gemonitord.

Referenties