Foto: Bouwbedrijf De Vries en Verburg
Foto: Bouwbedrijf De Vries en Verburg
Foto: Bouwbedrijf De Vries en Verburg

Fugro TechCenter

Met haar nieuwbouwproject in Nootdorp heeft Fugro een efficiënte, duurzame, bedrijfgerichte huisvesting gerealiseerd voor warehousing, werkplaatsen, laboratoria en kantoren. Deze combinatie van kantoor- en industriefuncties is vrij uniek. Daarnaast heeft Fugro hoge duurzaamheidsambities voor de huisvesting, hetgeen een LEED Platinumcertificering aantoont.

Referentieblad Fugro TechCenter

Projectoverzicht

Type en Functie

Kantoren, labs, werkplaats

Omvang

12.000 m2 bvo

Projectfases

Opgeleverd

Context van Het Project

Het project is gerealiseerd in Nootdorp en bestaat uit de nieuwbouw van een kantoorgebouw (3.000 m²), laboratoria (2.500 m²), werkplaatsen (2.500 m²), warehouses (2.500 m²) en een parkeergarage (3.100 m²) en overige functies (1.800 m²). In het gebouw zijn onder meer de volgende voorzieningen opgenomen:

  • kraanbanen in werkplaats;
  • energieopwekking door PV-cellen;
  • warmte- en koude opslag in de bodem, duurzame opwekking;
  • klimaatplafond (hoog thermisch comfort).

Rol van BCxN

De adviseurs van BCxN hebben in het kader van het LEED-certificaat de rol van LEED-commissioningsautoriteit (CxA) in het project vervuld. De taak van ons commissioningteam was te borgen dat de energetische doelstellingen die door de opdrachtgever waren geformuleerd daadwerkelijk werden behaald. Onderdeel hiervan was dat de installaties in het gebouw (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting etc.) dusdanig werden ontworpen en gerealiseerd dat de energetische potenties van deze voorzieningen daadwerkelijk werden benut. BCxN heeft dus een uitdrukkelijke rol gehad in de kwaliteitsborging van de duurzaamheidsdoelstellingen in dit project.

Referenties