Hotel Amstelkwartier
Hotel Amstelkwartier
Hotel Amstelkwartier

Overnachten in een Eco-hotel

In Amsterdam wordt een nieuw uiterst duurzaam hotel ontwikkeld door projectontwikkelaar Amstelside voor een nog niet bekende hotelexploitant. De ambitie van Amstelside is het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat LEED Platinum. Daarvoor zijn vergaande ontwerpoplossingen en uitvoeringsmaatregelen nodig. Bijvoorbeeld een gesloten buitengevel als een hotelkamer niet in gebruik is en een groene kas op het dak om de CO2-uitstoot te compenseren.

Referentieblad Hotel Amstelkwartier

Projectoverzicht

Opdrachtgever BCxN

Amstelside / 4Buildings

Opdrachtgever Project

Amstelside / 4Buildings

Type en Functie

Hotelgebouw

Omvang

18.500 m2 bvo

Projectfases

Bouw

Context van Het Project

In de buurt van het Amstelstation in Amsterdam wordt het nieuwe hotel ontwikkeld en gebouwd. 

Het ontwerp is van Paul de Ruiter. B&R begeleidt het engineeringsteam als LEED AP. TBI realiseert het gebouw.

Rol van BCxN

BCxN verzorgt de LEED Commissioning ten behoeve van de certificering.

BCxN beoordeelt daartoe vanaf het PvE in stappen het ontwerpproces en de oplevertesten van de installaties.

BCxN beoordeelt de afgeronde faseresultaten en rapporteert aan de eigenaar na de inhoudelijke afstemming over de bevindingen met de projectmanager 4Buildings en de LEED AP.(B&R).

Referenties