Impressie: LIAG Architecten
Impressie: LIAG Architecten
Impressie: LIAG Architecten

Ouderkamers in het PMC

In Utrecht wordt een nieuw kinderoncologisch ziekenhuis en onderzoeksinstituut ontwikkeld onder de naam Prinses Maxima Centrum. Het centrum bundelt de kinderoncologische zorg in Nederland, die momenteel in de verschillende academische ziekenhuizen wordt verleend. Door alle expertise op het gebied van kinderoncologie in Nederland te bundelen, wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van de zorg en verder wetenschappelijk onderzoek. Omdat de jeugdige patiënten voor hun behandeling vaak langere tijd in het Prinses Maxima Centrum moeten verblijven, heeft het PMCX gekozen voor de realisatie van een ouderkamer direct naast de patiëntenkamer, zodat zoveel als mogelijk de huiselijke setting tijdens het verblijf kan worden benaderd. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft de ouderkamer als innovatie erkend en heeft een subsidie toegezegd.

Referentieblad Prinses Máxima Centrum

Projectoverzicht

Opdrachtgever BCxN

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Opdrachtgever Project

Prinses Maxima Centrum

Type en Functie

Ziekenhuis en Researchgebouw

Omvang

40000 m2 bvo

Projectfases

DO+ afgerond, start bouw

Context van Het Project

Op de universiteitscampus De Uithof wordt naast en verbonden met het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis een nieuw complex ontwikkeld voor het Prinses Maxima Centrum. Het complex omvat een ziekenhuisgebouw, met poliklinische en klinische voorzieningen (80 ouder/kind eenheden), alsmede een onderzoekslaboratorium en een gebouwde parkeervoorziening. Het PMC wordt door middel van een brug verbonden met het WKZ, waarin vooruitlopend op de nieuwbouw de opstart faciliteiten van het PMC zijn gesitueerd.

De ouderkamer van ca 14 m2 VO is door middel van een brede schuifdeur verbonden met de kinderkamer, zodat overdag een relatief grote leefruimte ontstaat en ’s nachts ouder en kind ieder hun rust kunnen krijgen. Zoveel mogelijk zal de patiëntenzorg op de kamer worden verleend, waarbij de ouder aanwezig is.

Rol van BCxN

BCxN beoordeelt namens het Innovatiefonds Zorgverzekeraars de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de toegezegde subsidie in de bouwkosten van de ouderkamers.

BCxN beoordeelt daartoe in stappen het ontwerpproces, vanaf PvE en bouwkostenraming, en de realisatie van de ouderkamers tot en met de oplevering.

BCxN voert de beoordeling uit op basis van de afgeronde faseresultaten en op aangeven van het PMC. Na de inhoudelijke afstemming over de bevindingen met het PMC, volgt de formele rapportage van BCxN aan het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Referenties