VUmc Alzheimercentrum
VUmc Alzheimercentrum
VUmc Alzheimercentrum

Alzheimercentrum in het VUmc

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de zorg door projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken. In het kader van deze missie heeft het Innovatiefonds 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de totstandkoming van het Alzheimercentrum in het VUmc te Amsterdam. Van het genoemde bedrag is 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de bouw en inrichting, de resterende 2 miljoen euro is beschikbaar voor zorginnovaties gedurende de fase dat het centrum operationeel is. Met de realisatie van deze voorziening wordt aan de zorg voor patiënten met Alzheimer een kwalitatieve impuls gegeven.

Referentieblad Alzheimercentrum VUmc

Projectoverzicht

Opdrachtgever BCxN

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Opdrachtgever Project

VUmc

Type en Functie

Ziekenhuis

Omvang

1.315 m2 bvo

Kosten

Circa €3.600.000

Projectfases

Opgeleverd

Context van Het Project

Het Alzheimercentrum is ondergebracht in het bestaande polikliniek-gebouw aan de Boellelaan in Amsterdam. Een deel van het programma bevat een renovatie van een bestaand gebouwdeel, een ander deel van het programma is ondergebracht in een excellent vormgegeven 'bloem' die is gebouwd in het bestaande atrium.

De huisvesting van het Alzheimercentrum is zodanig ontwikkeld dat deze expliciet is afgestemd op de beperkingen van patiënten met Alzheimer en de zorg aan deze doelgroep. Dit komt onder meer tot uiting in voorzieningen voor wayfinding in het gebouw.

Behalve de realisatie van de huisvesting, omvat het project ook zorginnovatie. Een voorbeeld hiervan is het digitale Alzheimercentrum, waarbij patiënten via een ICT-platvorm in hun thuissituatie begeleid en ondersteund kunnen worden.

Rol van BCxN

BCxN heeft namens het Innovatiefonds Zorgverzekeraars de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in de bouwkosten van het Alzheimercentrum beoordeeld, alsook de besteding van de gelden voor de zorginnovatie.

BCxN heeft daartoe in stappen het ontwerpproces beoordeeld, vanaf het VO tot en met de realisatie en oplevering van het Alzheimercentrum. BCxN voerde de beoordeling uit op basis van de afgeronde faseresultaten. Na de inhoudelijke afstemming over de bevindingen met het VUmc, volgde de formele rapportage van BCxN aan het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

De ontwikkelingen rond de zorginnovatie zijn middels een jaarlijkse toetsingsrapportage beoordeeld.

Referenties