TNT Green Office
TNT Green Office
TNT Green Office

TNT Green Office

Dit gebouw in hoofddorp is het eerste green office van TNT. Het gebouw is ontworpen door architectenbureau Paul de Ruiter en is ontwikkeld door de combinatie OVG en Triodos. Een uitdrukkelijk doelstelling van de opdrachtgever was het realiseren van een gebouw met uitzonderlijke duurzaamheidsprestaties. Het opgeleverde gebouw voldoet hier in ruime mate aan: Er is zowel een LEED-platinum certifcaat behaald en het gebouw heeft een Greencalc+ score van 1005 punten. Al de energie die het gebouw gebruikt, wordt duurzaam opgewekt. Bijzonder is dat het consortium dat het gebouw heeft gerealiseerd het na de oplevering ook voor een periode van 10 jaar beheert.

Referentieblad TNT Green Office

Projectoverzicht

Opdrachtgever BCxN

Triodos/ OVG Green Offices bv

Type en Functie

Kantoorgebouw

Omvang

17.809 m2 bvo + 10.000 m2 bvo ondergrondse parkeergarage

Projectfases

Opgeleverd

Context van Het Project

Het gebouw bevat een groot atrium, waar de kantoorvleugels omheen zijn geprojecteerd. Onder het gebouw is een half verdiepte parkeergarage aanwezig. Het gebouw bevat de nodige maatregelen om het gebouw duurzaam te maken:

  • door het atrium wordt de thermische schil verkleint. Het atrium fungeert als een beperkt geklimatiseerde bufferzone tussen de kantoren en buiten;
  • een groen dak;
  • warmte- en koude opslag in de bodem;
  • klimaatplafonds;
  • zonneboiler;
  • bio WKK.

Rol van BCxN

BCxN heeft in het kader van het LEED-certificaat de rol van LEED-commissioningsautoriteit (CxA) in het project vervuld. De taak van ons commissioningteam was te borgen dat de energetische doelstellingen die door de opdrachtgever waren geformuleerd

daadwerkelijk werden behaald. Onderdeel hiervan was dat de installaties in het gebouw (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting etc.) dusdanig werden ontworpen en gerealiseerd dat de energetische potenties van deze voorzieningen daadwerkelijk werden benut.

BCxN heeft dus een uitdrukkelijke rol gehad in de kwaliteitsborging van de duurzaamheidsdoelstellingen in dit project.

Referenties