Impressie: Mecanoo
Impressie: Mecanoo
Impressie: Mecanoo

Life Sciences Incubator Utrecht

De Life Sciences Incubator (LSI) is een verzamelgebouw voor startende bedrijven op het gebied van Life Sciences en gaat zowel laboratoria als kantoren huisvesten. De nieuwbouw van circa 6.200 m2 bruto vloeroppervlak verrijst naast de bestaande incubator, het Alexander Numangebouw aan de Yalelaan. Beide gebouwen krijgen één gezamenlijke entree. Het realiseren van nieuwbouw is in lijn met de doelstelling van het Utrecht Science Park om faciliteiten voor kennisintensieve bedrijvigheid te realiseren.

Referentieblad Life Sciences Incubator

Projectoverzicht

Opdrachtgever BCxN

Universiteit Utrecht

Type en Functie

Research en kantoren

Omvang

6.200 m2 bvo

Projectfases

Bouw

Context van Het Project

De LSI wordt een herkenbaar, transparant en uitnodigend gebouw, opgetrokken uit glas.

Bij de ontwikkeling van het gebouw staan toegankelijkheid, flexibiliteit en efficiëntie centraal. Het gebouw krijgt een professionele, zakelijke en functionele uitstraling. Met efficiënt gebruik van de ruimte wordt rekening gehouden om toekomstige groei en krimp van  gebruikers, zoals startende en MKB Life Sciences bedrijven op te vangen.

Rol van BCxN

Het project is op basis van een vraagspecificatie als Design and Build in de markt gezet. Giesbers Wijchen heeft met architect Mecanoo de opdracht verworven. 

Vanwege de hoge eisen die werden gesteld aan de constructie met het oog op gevoelige  laboratoriumopstellingen en gelet op de achtergrondtrillingen uit de omgeving door trambanen etc. wenste de opdrachtgever een toets op het ontwerp, met name gericht op de trillingsgevoeligheid. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Aronsohn.

Referenties